logo
امروز : شنبه ۵ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۰:۲۸

فيلم و صوت

وعده ما ورزشکاران جمعه ۱۱ اسفند پای صندوق‌های رای

قهرمان ملی و بین‌المللی بسکتبال با ویلچر زنجانی با تاکید براینکه حضور ما ورزشکاران در انتخابات خیلی می‌تواند موثر باشد گفت: وعده ما جمعه ۱۱ اسفند پای صندوق‌های رای خواهد بود.

کاندیداها از شعار‌های واهی پرهیز کنند

مردم خرمدره از کاندیداهای نماينده مجلس خواستار عدم شعارهای واهی نمودند و خواستار تمرکز بر حوزه نمایندگی و قانون گذاری شدند.