در نامه چند تن از اساتید دانشگاه به اسحاق جهانگیری:

بذرهای سمی تراریخته بر روی سفره های مردم

شناسه خبر : ۵۶۶۱ سه شنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۵۳

آنچه از سوی حامیان محصولات سمی تراریخته در ایران صورت می گیرد، هیچ ارتباطی با توسعه علمی (بیوتکنولوژی) و خود کفایی (اقتصاد مقاومتی) کشور ندارد.

به گزارش موج رسا; به نقل از بلاغ، واردات، تولیـد، توزیـع و  مصـرف محصولات کشاورزی تراریخته بدون انجام مطالعات عمیق و شناسایی آثار بلند مدت آنها، بسیار خطرناک بوده و ممکن است خسارات جبران ناپذیری به جامعه تحمیل کند. نباید در واردات و بخصوص کاشت وسیع این محصولات عجله به خرج داد. آنچه از سوی حامیان این محصولات در ایران صورت می گیرد، هیچ ارتباطی با توسعه علمی (بیوتکنولوژی) و خود کفایی (اقتصاد مقاومتی) کشور ندارد. بلکه هدف وارد کردن بخشی از ساده ترین و پر خطرترین مطالعات غربی و افزایش وابستگی (واردات) و در پی آن آلودگی گسترده کشور است.