پوستر/ فاطمه پاره تن من است

شناسه خبر : ۵۶۵۹ سه شنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۴۴

پیامبر اکرم(ص): فاطمه پاره تن من است. هر که او را شاد سازد، مرا شاد ساخته و هر که او را اندوهناک کند، مرا اندوهناک کرده است. فاطمه از همه مردم پیش من عزیزتر است.

به گزارش موج رسا;  پیامبر اکرم(ص): فاطمه پاره تن من است. هر که او را شاد سازد، مرا شاد ساخته و هر که او را اندوهناک کند، مرا اندوهناک کرده است. فاطمه از همه مردم پیش من عزیزتر است.