وی افزود: شهید بهشتی در مقابل خط امریکا دوستی لیبرال‌ها به تبیین اندیشه‌های ناب اسلامی و انقلابی پرداخت و با آگاهی‌بخشی به جامعه اقدامات گروه‌های التقاطی و تجزیه‌طلب را محکوم کرد. از سوی دیگر وی با مقابله با بحران‌ آفرینی‌های بنی‌صدر و حامیان آن‌ها توانست نقش بسزایی در مواجهه با تهدیدات مطرح شده ایفا کند. امام جمعه قیدار ادامه داد: تاکید بر خط امام و آرمان‌های انقلاب اسلامی، توصیه به مردم نسبت به هوشیاری در قبال تفکر سازش‌کاری، سخنرانی‌های انتقادی علیه سازش کاران و عواقب آن، برخورد قاطع با عوامل سازش‌کار، رشد دادن بینش و آگاهی مردم در مناظرات تلویزیونی و… از جمله اقدامات دکتر بهشتی در مواجهه با جریان سازشکار بود. وی خاطرنشان کرد:عده‌ای از افراد خودفروخته داخلی و برخی از عوامل استکباری در درون جامعه تلاش می‌کنند تا تفرقه و تشتت آراء به وجود آورند و در این مسیر از هر حربه‌ای بهره می گیرند و قصد آنها براندازی نظام، تضعیف جمهوری اسلامی ایران، تشنج اجتماعی و کاهش استقلال سیاسی ایران است. امام جمعه قیدار ادامه داد: به اعتقاد شهید بهشتی، جدائی طلب‌ها می توانند منجر به تفرقه، تضعیف و آسیب پذیر شدن نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران شوند. وی افزود: برای مقابله با تفرقه افکنی و تشتت‌های جدائی طلبان، شهید بهشتی در سخنرانی‌های مختلف به هوشیارسازی و آگاهی بخشی به مردم پرداخت و در زمینه عملیاتی، به تشکیلات و سامان دادن به احزاب سیاسی دست زد و همگان را به صلح، آرامش و وحدت دعوت نمود. امام جمعه قیدار تصریح کرد: شهید بهشتی، منافقین را برای تداوم و حیات انقلاب اسلامی خطرناک می‌دانست و به همین دلیل خواستار مقابله با آنها بود،لذا با افشاگری و سخنرانی‌های روشنگرانه خود، گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی ایران را معرفی می‌کرد و تحلیل‌های درون گروهی آنها را برای همگان آشکار می‌ساخت و می کوشید تا چهره واقعی سازمان منافقین را برای همگان عیان کند. وی با اشاره به نهضت آزادی افزود: ارائه دیدگاه‌های غیر اسلامی پیرامون آزادی، اظهارات عجیب در خصوص مسلمان بودن مردم غرب، تعابیر التقاطی از آزادی و نظام مردم سالاری، تقلیل قدرت عمومی رهبر نظام و… شواهدی از غیرمکتبی بودن نهضت آزادی است. حجت الاسلام موسوی ادامه داد: نهضت آزادی در تقابل با اسلام‌گرایی اصیل قرار داشت و طرفداران نهضت آزادی به اسلام و انقلاب اسلامی پایبند نبودند و حتی تاکیدات فراوان آنها برای میهن پرستی، صرفاً در جهت کسب منافع حزبی و گروهی بود. وی افزود: تمامی اعضای نهضت آزادی سعی داشتند در زمان دولت موقت، وارد فضای سیاست و دولت شوند و با روابط سازمانی خود تا حدودی موفق شدند، در هیمن راستا، شهید بهشتی به انتقاد و تشریح مواضع نهضت آزادی در سخنرانی های مختلف می‌پرداخت و تلاش داشت تا انحراف از موازین اسلامی این گروه را به صورت مستقیم و غیرمستقیم اعلام کند.