گروه:سیاسی
ساعت :  ۱۹:۵۴ منتشرشده درتاریخ: ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ شناسه خبر : ۱۳۴۱۱
گزارشی از دم خروسی که بازهم بیرون زد؛