جستجوي خبر :
کلمه: از تاريخ: تا تاریخ:
سرویس: تعدادنتايج درصفحه:

   تعداد نتايج: ۱    عبارت مورد جستجو: ناامن ترین سیستم عامل

ناامن ترین سیستم عامل سال 2016

سایت "CVEDetails" لیستی از آسیب پذیر ترین سیستم عامل ها را منتشر کرد.

كد خبر : ۲۰۹۵۵   تاريخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۲۲